Massagetherapie Rosmalen

Massagetherapie om je lichaam in balans te brengen.

Een belangrijk uitgangspunt van massagetherapie is dat lichaam en geest verbonden zijn. Praktisch gezien betekent dit dat geestelijke overbelasting zich uiteindelijk zal manifesteren in lichamelijke klachten. Vaak is dit het moment waarop mensen besluiten massagetherapie te gaan doen.
Door massage kan meer lichaamsbewustwording ontstaan, zodat hierdoor een verbinding gelegd kan worden tussen de oorspronkelijke klacht en de (eventueel) dieper gelegen oorzaak.

Lichaamstherapie/massagetherapie  houdt zich bezig met het in balans brengen en houden van lichaam en geest die vormen een geheel en zijn in ideale situatie optimaal op elkaar afgestemd. Klachten en aandoeningen zijn een signaal vanuit het lichaam dat deze balans verstoord is. Wanneer de geest tijdelijk niet optimaal functioneert  door bijv. spanningen, zorgen, stress of andere oorzaken, dan zal dit op een duur kunnen lijden tot lichaamelijke klachten. Andersom kunnen lichaamelijke klachten invloed hebben op het geestelijk welzijn. Lichaamstherapie biedt verschillende behandelingen die richten zich op het terugvinden en het behouden van de juiste balans.De behandelingen zijn een ondersteuning en stimuleren het zelfherstellend vermogen vanuit het lichaam.
Lichaamstherapie/massagetherapie  kan op zichzelf staan maar kan ook een aanvulling zijn op de reguliere gezondheidszorg.

Bij massagetherapie wordt gewerkt volgens de 5 natuur  gerichte principes:

1.Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. De energiestromen in en om ons lichaam
zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s
en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken.
Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en
weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan
ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de
geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder
energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

2.Prikkeloverdracht
De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is
één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam
genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels)
gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed
functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven
en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen
functies van het menselijk lichaam stagneren.

3.Drainage
In deze hectische maatschappij wordt ons lichaam en geest regelmatig belast met
gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee
wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de
gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het
communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen.
Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke
ballast.

4.Voeding
Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we
nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan
dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit ongezonde voeding, maar
ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment
niet meer. Dit kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op
onze psyche. Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van
voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld
uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook
vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen.
Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een
andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

5.Psyche
Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn
met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de
fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te
worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces
beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het
dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde
manier doorbroken en losgelaten kunnen worden.

Praktische Informatie
Bij de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden, hierdoor zal de behandeling iets langer duren.
Elements of Health is aangesloten bij de BATC, een beroepsvereniging die de belangen van zowel de therapeut als de consument behartigt. Elements of Health voldoet hiermee aan de strenge BATC-kwaliteitscriteria (www.batc.nl).
De meeste zorgverzekeraars hebben behandelingen van BATC-zorgverleners opgenomen in hun aanvullende polissen. Dit betekent dat de behandeling of een deel daarvan vergoed kan worden, afhankelijk van uw verzekering.
Verwijzing door huisarts is niet nodig.